fbpx

logo maksivon

logo_fsi

Maksivon Tihana

Maksivon Tihana
zoom Zoom image
Maksivon Tihana Maksivon Tihana Maksivon Tihana Maksivon Tihana Maksivon Tihana Maksivon Tihana

Data of bierth: 09.11.2018

Colour  : white long haired

ITALY 

ROI 19/7686

br- Palchikova Yelena

ow- Palchikova Yelena

 

                                                PEDIGREE